shanya_sla: (Default)
[personal profile] shanya_sla
Підлягає оновленню, залежно від настрою і т.д.))ПОДОБАЄТЬСЯ

- "рвані" речення Р.Желязни
- ранішня кава з вершками і вечірня з корицею
- холодне пиво
- ароматне вино, яке пахне сонцем і казкою
- старі зачитані книги і зовсім новенькі, які ще ніхто не відкривав
- чистий блокнот - так важко написати в ньому перше слово, тоу що піля цього все зміниться
- сонний Тосла
- взагалі Тосла
- тихий блюз
- дощ за відчиненим вікном
- сидіти на підвіконні і дивитися на ніч
- гуляти лісом
- гратися з м'ячиками, незалежно від розміру і призначення
- малювати м'яким олівцем на хорошому папері
- слухати ніч
- шелестіти багряним кленовим листям

НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ

- клоуни
- таракани
- коли улюблені шоколадки змінюють обгортки
- феміністки
- фанатии
- радикали як явище
- коли мене вигадують, а потім переймаються, що я не така

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

shanya_sla: (Default)
shanya_sla

September 2014

S M T W T F S
  12 3 4 56
7 89 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 2425 2627
28 2930    
Page generated 21/9/17 04:54

Expand Cut Tags

No cut tags